Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 • Let’s Fit geeft training en coaching op het gebied van sport en voeding.
 • Je kunt je inschrijven voor Personal Training en/of Small Group Training. Alle trainingen vinden plaats op de trainingslocatie van Let’s Fit: Clantweg 1H in Kollum. 
 • Een Personal Training sessie duurt 60 minuten, waarvan doorgaans 45 minuten uit training en 15 minuten uit coaching bestaat. 
 • Een Small Group Training is een training in een groep van maximaal vijf deelnemers. Small Group Training sessie duurt 45 minuten. 
 • Bij het stipt volgen van de trainingen en adviezen van Let’s Fit word je gegarandeerd fitter dan voor de aanvang van het trainingstraject. Specifiek afgesproken resultaten en doelen kunnen echter niet gegarandeerd worden; dit hangt af van de eigen inspanning en motivatie en eventuele andere (onvoorziene) factoren.
 • Wanneer het volgens Let’s Fit onverantwoord is om de training te starten of voort te zetten, bijvoorbeeld wegens lichamelijke conditie/gezondheid, is Let’s Fit bevoegd de training te stoppen zonder daarmee in gebreke te komen.
 • Schone sportschoenen en gepaste sportkleding zijn verplicht tijdens alle trainingen.
 • Let’s Fit kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen, verwondingen of ander lichamelijk letsel en eventuele daaruit voortvloeiende schade. 
 • Let’s Fit kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van goederen.
 • Let’s Fit plant, in overeenstemming met de klant, een vast trainingsmoment voor de Personal Training sessies in. Beide partijen kunnen gedurende het traject verzoeken het trainingsmoment te verplaatsen. Beide partijen dienen het eens te worden over het nieuwe trainingsmoment 
 • De Small Group Trainingen staan gepland op vaste momenten. Let’s Fit behoudt zich het recht om deze trainingsmomenten te wijzigen. 


Artikel 2 – Contractduur en aan- en afwezigheid

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals is aangegeven op het contract. Deze overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet worden opgezegd. In geval van opzegging blijven de kosten verschuldigd. 
 • Wanneer de klant de training door ziekte, blessure of vakantie niet kan volgen, dan kan de training op een ander moment worden ingehaald. Er worden geen gelden gerestitueerd.
 • Wanneer de klant te maken heeft met langdurige ziekte of een ernstige blessure, kan in overleg met Let’s Fit de overeenkomst worden verkort, tijdelijk stopgezet of worden opgeschort. Bij langdurige stopzetting vervalt een eventuele plaats in de Small Group Training.
 • Bij ziekte van de Personal Trainer wordt de klant een alternatief geboden of wordt de overeenkomst verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is.
 • Vakanties van de personal trainer worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is.
 • Op algemene erkende feestdagen gaan de trainingen niet door. Als de klant op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief trainingsmoment geboden of wordt de training een week voorruit geschoven en dus de overeenkomst met een week verlengd. Trainingen kunnen tot 48 uur van tevoren zonder kosten worden afgezegd of verzet. Wanneer dit binnen 48 uur voor het trainingsmoment gebeurt,  blijven de kosten van de training verschuldigd.
 • Afmelding dient telefonisch of per WhatsApp te geschieden: +31615377296. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraak voor een inhaalmoment.
 • Na afloop van de periode van het afgesloten trainingspakket wordt de overeenkomst verbroken. Indien verlenging gewenst is, wordt er door beide partijen een nieuw contract ondertekend. 
 • Trainingspakket PT Single kan tussentijds worden gewijzigd naar een pakket met een tweede trainingsmoment. Bijkomende kosten worden verrekend. Andere wijzigingen in het trainingspakket zijn niet mogelijk tot het einde van het contract.  
 • Contracten zijn niet overdraagbaar aan anderen.
 • Betalingen gaan op factuur en altijd per vooruitbetaling.